CO JE NOVÉHO ?

Akce prázdniny 2018   Novinka
Na měsíc červenec a srpen pro Vás Rodinné centrum opět připravilo řadu akcí. Jejich přehled najdete zde...

Hlídání během Smetanovy Litomyšle   Novinka
Nabízíme hlídání dětí během Smetanovy Litomyšle. Více informací zde...

Mikrojesle Litomyšl
Více informací o projektu najdete v souboru Mikrojesle.pdf. Pro zájemce je připravena přihláška ke stažení v souboru Mikrojesle-přihláška.docx a následují kritéria pro přijetí v souboru Mikrojesle-kriteria.pdf.

Co je Rodinné centrum?

 • útočiště pro maminky na rodinné dovolené
 • prostor pro rodiče s dětmi
 • prostor pro seberealizaci
 • sdílení stejné etapy života
 • rozvoj dětské duše
 • místo radosti a pohody
 • rozšíření schopností
 • útěk před stereotypem
 • místo pro rozvoj tolerance a respektu
 • pomoc v problémových životních situacích
 • prosazování zdravé občanské společnosti
 • prostor pro uskutečnění nápadů
 • místo pro zábavu i vzdělávání všech
 • pramen informací

Výhody dětí odrostlých v Rodinném centru

Je hodně dětí, které přišly do Rodinného centra se svými rodiči a zde vyrůstaly. U těchto dětí můžeme vidět, jak dobře na ně působí nekonvenční život v Rodinném centru. Jsou živější, schopnější se prosadit, družnější než děti stejného věku bez zkušenosti v Rodinném centru, neboť je zde mnohonásobně více podnětů: mohou se obrátit na různé osoby mající k nim vztah, rodiče zůstávají nablízku, potkávají měnící se kamarády pro hraní a jsou oslovovány a přitahovány různými způsoby a druhy.
Tvorba webu © 2007-2018