CO JE NOVÉHO ?

Akce listopad 2018   Novinka
Na měsíc listopad pro Vás Rodinné centrum opět připravilo řadu akcí. Jejich přehled najdete zde...

Mikrojesle Litomyšl
Více informací o projektu najdete v souboru Mikrojesle.pdf. Pro zájemce je připravena přihláška ke stažení v souboru Mikrojesle-přihláška.docx a následují kritéria pro přijetí v souboru Mikrojesle-kriteria.pdf.

Co je Rodinné centrum?

 • útočiště pro maminky na rodinné dovolené
 • prostor pro rodiče s dětmi
 • prostor pro seberealizaci
 • sdílení stejné etapy života
 • rozvoj dětské duše
 • místo radosti a pohody
 • rozšíření schopností
 • útěk před stereotypem
 • místo pro rozvoj tolerance a respektu
 • pomoc v problémových životních situacích
 • prosazování zdravé občanské společnosti
 • prostor pro uskutečnění nápadů
 • místo pro zábavu i vzdělávání všech
 • pramen informací

Výhody dětí odrostlých v Rodinném centru

Je hodně dětí, které přišly do Rodinného centra se svými rodiči a zde vyrůstaly. U těchto dětí můžeme vidět, jak dobře na ně působí nekonvenční život v Rodinném centru. Jsou živější, schopnější se prosadit, družnější než děti stejného věku bez zkušenosti v Rodinném centru, neboť je zde mnohonásobně více podnětů: mohou se obrátit na různé osoby mající k nim vztah, rodiče zůstávají nablízku, potkávají měnící se kamarády pro hraní a jsou oslovovány a přitahovány různými způsoby a druhy.
Tvorba webu © 2007-2018