CO JE NOVÉHO ?

Akce červenec - srpen 2017   Novinka
Na měsíce červenec a srpen pro Vás Rodinné centrum opět připravilo řadu akcí.
Jejich přehled najdete zde...

Vítejte na stránkách Rodinného centra Litomyšl!

Rodinné centrum Litomyšl vzniklo jako občanské sdružení začátkem roku 1996. Je určeno dětem od 0 do cca 7 let, jejich rodičům a všem, kteří chtějí společně s dětmi aktivně prožít nejkrásnější část jejich života. Kromě pravidelných kroužků pro děti i dospělé organizuje RC také přednášky odborníků, odpolední a sobotní akce pro širokou veřejnost a řadu dalších aktivit. O pravidelný chod se dobrovolně starají samotní návštěvníci Rodinného centra (maminky na Rodinné dovolené) a vytvářejí také programovou nabídku akcí.

Základním posláním je vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálním setkáváním rodin s malými dětmi. Maminky zde najdou příležitost k aktivnímu trávení času s předškolními dětmi, k navázání nových přátelství, k získání zkušeností, nápadů a podnětů pro svoji rodinu. Rodinné centrum spolupracuje s jinými organizacemi a institucemi, jakož i s dalšími mateřskými centry, a je členem Sítě mateřských center v ČR.

Projekty a činnost Rodinného centra Litomyšl jsou financovány z MPSV ČR, Města Litomyšl, Pardubického kraje a prostředků EU (více informací).

Tvorba webu © 2007-2017